Αν έχετε μία μικρή περιοχή κάλυψης

Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω τύπους, υπολογίστε τον χώρο κάλυψης σας.

 

Αν έχετε μία μεγάλη περιοχή κάλυψης

Επιλέξτε πιο κάτω την περιοχή σας και υπολογίστε τα τετραγωνικά μέτρα που χρειάζεστε.

Βήματα

  1. Αναζητήστε μέσω της διεύθυνσης ή με απευθείας από το χάρτη τον τόπο που σας ενδιαφέρει και μεγενθύνετε ώστε να βλέπετε καθαρά τα όρια της περιοχής σας.
  2. Κάντε κλικ πάνω στα όρια, δημιουργώντας σημεία, ώστε να φτιάξετε ένα σχήμα που θα περιλαμβάνει όλη την περιοχή σας.
  3. Διαβάστε πάνω από το χάρτη τα τετραγωνικά μέτρα.

Επεξηγήσεις

Zoom to Fit: Μεγένθυνση στην επιλεγμένη περιοχή
Clear Last Point: Διαγραφή του προηγούμενου σημείου
Clear Area:Καθαρισμός περιοχής
Edit Area: Επεξεργασία σημείων περιοχής