Εχθροί του χλοοτάπητα αποτελούν τα έντομα και τα ζωύφια. Προβλήματα στον χλοοτάπητα δημιουργούν κυρίως οι προνύμφες των εντόμων που δεν πρέπει να συγχέονται με τα απλά σκουλήκια του χώματος τα οποία είναι ωφέλιμα. Οι κάμπιες είναι εξαιρετικά ζημιογόνες καθώς τρώνε τα φύλλα του χλοοτάπητα.

Η καταπολέμηση των εντομολογικών προσβολών πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων σκευασμάτων. Ο χρόνος εμφάνισης των προσβολών είναι συνήθως η αρχή καλοκαιριού έως και τέλος του φθινόπωρου. Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας.

Η παρουσία πουλιών αλλά και εντόμων, κυρίως σφηκών και μικρών πεταλούδων, ειδικά όταν πετάνε χαμηλά πάνω από το γκαζόν υποδηλώνουν την προσβολή από έντομα.

Γρυλλοτάλπη ή Πρασάγγουρας (οικ. Gryllotalpa sp)

Προσβάλλει τα ψυχρόφιλα είδη χλοοτάπητα και εμφανίζεται σε γήπεδα.
Συμπτώματα: Αραίωση και καταστροφή του χλοοτάπητα.
Χαρακτηριστικά προσβολής: Διάνοιξη χαρακτηριστικών στοών στο έδαφος και διατροφή των προνυμφών από το ριζικό σύστημα.
Αντιμετώπιση: Καταπολέμηση με: Clorpyrifos, alpha cypermethrin, methoxyfenozide, deltamethrin (*).

Κοφτοσκούληκα (Σποδόπτερα - Καραφατμέ) (Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis, Agrotis segetum)

Εμφανίζονται από τον Μάρτιο έως το καλοκαίρι. Προσβάλλουν όλα α είδη χλοοτάπητα.
Συμπτώματα: Καταστροφή του φυλλώματος.
Χαρακτηριστικά προσβολής: Το υπέργειο πράσινο τμήμα του φυτού φαίνεται φαγωμένο από τις προνύμφες του εντόμου.
Αντιμετώπιση: Κατακλυσμός του χλοοτάπητα για έλεγχο της προσβολής. Καταπολέμηση με Carbaryl, clorpyrifos (*).

Σκαραβαίοι (οικ. Cicadelidae, οικ. Scarabeidae, Ataenius sp, Phyllophaga sp)

Συμπτώματα: Αφυδάτωση του χλοοτάπητα με τελική καταστροφή του.
Χαρακτηριστικά προσβολής: Οι λευκές προνύμφες μήκους 1-2 εκ. τρώνε το ριζικό σύστημα.
Αντιμετώπιση: Καταπολέμηση με: Clorpyrifos. alpha cypermethrin (*).

Típula paludosa

Δεν εμφανίζεται συχνά στη Ελληνική επικράτεια.
Συμπτώματα: Αραίωση και καταστροφή του χλοοτάπητα
Χαρακτηριστικά προσβολής: Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται από το ριζικό σύστημα των φυτών ή κατάτρωνε τα φυτάρια. Προνύμφες μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να κόψουν στην περιοχή του λαιμού και ολόκληρα φυτάρια.
Αντιμετώπιση: Καταπολέμηση με σκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες: chlorpyrifos, κ.α. (*)

Αρουραίοι (Rattus sp.)

Συμπτώματα: Αραίωση και καταστροφή του χλοοτάπητα , συνήθως στο αστικό περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά προσβολής: Δημιουργούν στοές στο έδαφος
Αντιμετώπιση: Παγίδες και ταυτόχρονη καταστροφή των εισόδων και εξόδων των στοών.

(*): Οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες την στιγμή που γράφτηκε το συγκεκριμένο άρθρο είχαν όλες άδεια έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ενδέχεται στο μέλλον να τροποποιηθεί ή να προστεθούν και νέες. Για τον λόγο αυτό για την αγορά και εφαρμογή των παραπάνω δραστικών ουσιών πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τους τοπικούς Γεωπόνους και τα γεωπονικά καταστήματα τα οποία διαθέτουν άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.