Ζιζάνια ονομάζουμε τα φυτικά είδη τα οποία είναι διαφορετικά του χλοοτάπητα, εμφανίζονται μέσα σε αυτόν, είναι ανεπιθύμητα και αλλοιώνουν την ομοιογένεια και την αισθητική του εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ανταγωνιστικά με αυτόν. Διακρίνονται ανάλογα με τον κύκλο τους σε ετήσια και πολυετή καθώς και σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα ζιζάνια είναι η αγριάδα, η οποία προκαλεί μεγάλες ζημιές στο χλοοτάπητα.

Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται απολύμανση του εδάφους πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Η επιλογή κατάλληλης ποικιλίας χλοοτάπητα σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ζιζανίων. Τα ζιζάνια αντιμετωπίζονται με ψεκασμούς με εκλεκτικά εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα σκευάσματα.

Α. Ετήσια ή μονοετή αγροστώδη (στενόφυλλα)

Ανοιξιάτικα σημαντικά

Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)

Ελευσίνη (Eleusine indica)

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

Πόα (Poa annua)

Σετάρια (Setaria viridis)

Β. Ετήσια πλατύφυλλα

Ανοιξιάτικα

Λουβουδιά (Chenopodium album)
Κίτρινο τριφύλλι (Medicago lupilina)
Γλιστρίδα ή αντράκλα (Portulaca oleracea)
Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Χειμερινά

Χαμομήλι (Chamomilla recutica)
Κολλητσίδα (Galium sp.)
Λάπαθο (Rumex spp.)
Ζωχός (Sonchus spp.)
Στελλάρια (Stellaria media)

 

Γ. Πολυετή Αγροστώδη (στενόφυλλα) - σημαντικά

Αγριάδα (Cynodon dactylon)

Βέλιουρας (Sorghum halepense)

Κύπερη (Cyperus spp.)

Δ. Πολυετή Πλατύφυλλα

Βλήτο πολυετές (Amaranthus deflexus)

Ραδίκι (Cichorium indibus)

Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)

Ξινήθρα (Oxalis pres-caprae)

Τριφύλλι (Trifolium repens)

Κόκκινο τριφύλλι (Oxalis corniculata var. atropurpurea)

Τρόποι καταπολέμησης των ζιζανίων

Βοτάνισμα: Με ένα κοφτερό μαχαίρι αφαιρείται από τη ρίζα κάθε ζιζάνιο που έχει εμφανιστεί. .Είναι προτιμότερο ο χλοοτάπητας να είναι ποτισμένος ώστε η αφαίρεσή των ζιζανίων να είναι πιο εύκολη. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στα ετήσια ζιζάνια.

Χημική καταπολέμηση: Είναι μέθοδος με την οποία τα ζιζάνια καταστρέφονται πριν φυτρώσουν ή όταν βρίσκονται στην πλήρη ανάπτυξη. Η χρήση κάποιου εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η δοσολογία, η εποχή και το είδος του ζιζανιοκτόνου πρέπει να καθορίζεται από έμπειρο γεωπόνο.
Ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα ζιζανιοκτόνα είναι: MCPA 40%, 2,4D 7%, Bentazone 48%, Fluazifop 12,5%, 2,4D 28% - Bromoxynil 28% Dicamba 48%, 2,4D 7% - MCPA 7% - Dicamba 2% - Μecoprop 4,2% (*).

 

(*): Οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες την στιγμή που γράφτηκε το συγκεκριμένο άρθρο είχαν όλες άδεια έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ενδέχεται στο μέλλον να τροποποιηθεί ή να προστεθούν και νέες. Για τον λόγο αυτό για την αγορά και εφαρμογή των παραπάνω δραστικών ουσιών πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τους τοπικούς Γεωπόνους και τα γεωπονικά καταστήματα τα οποία διαθέτουν άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.