Χαρακτηριστικά των προϊόντων ANDERSONS:

α) Ισορροπημένη σύνθεση πλούσια σε λιπαντικές μονάδες με σίδηρο και άλλα ιχνοστοιχεία.

β) Ελεγχόμενη (βραδεία αποδέσμευση) αζώτου η οποία βασίζεται στους παράγοντες νέας τεχνολογίας MUtechTM (NUTRALENE®) και Poly NS-52® (PCSCU).

γ) Μέγεθος κόκκου αρκετά μικρό (1,25-2,15mm) για την καλύτερη διείσδυση και εφαρμογή του λιπάσματος και την αποφυγή εγκαυμάτων στο φύλλωμα του χλοοτάπητα (για τα greens και tees των γηπέδων γκολφ το μέγεθος κόκκου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25mm}.

δ) Mε τα λιπάσματα Andersons επιτυγχάνεται σταθερή και ομοιόμορφη ανάπτυξη του χλοοτάπητα χωρίς εξάρσεις, λόγω της ελεγχόμενης αποδέσμευσης αζώτου.


TEXNIKA ΣTOIXEIA

Τα λιπάσματα Andersons διαθέτουν δύο φόρμουλες εξελιγμένης τεχνολογίας για την ελεγχόμενη αποδέσμευση αζώτου:

I. MUtechTM  (Nutralene®)   

H φόρμουλα αυτή έχει σαν πηγή αζώτου την μεθυλενική ουρία και προσφέρει τα πλεονεκτήματα της τριφασικής τεχνολογίας, αποδεσμεύοντας το άζωτο σε 3 φάσεις, (βραχεία – μεσαία - μακροπρόθεσμη). 

H φόρμουλα MUtechTM (Nutralene®) αποδεσμεύει το άζωτο μέσω υδρόλυσης και μικροβιακής δράσης. Αυτό σημαίνει ότι η αποδέσμευση δεν εξαρτάται μόνον από την υγρασία ή την θερμοκρασία του εδάφους, αλλά και από  τη μικροβιακή δράση του εδάφους και αυτό αποτελεί το ιδανικό πρότυπο αποδέσμευσης αζώτου.


Nitrogen Release Pattern of MUtechTM (Nutralene®)

O πίνακας παρουσιάζει την κλασματική αποδέσμευση και διαθεσιμότητα του αζώτου στο χρόνο. Tο υδατοδιαλυτό μερίδιο αζώτου (Urea), το αργά διαθέσιμο υδατοδιαλυτό μερίδιο αζώτου (SAWSN) και το αδιάλυτο μερίδιο αζώτου (WIN), τροφοδοτούν σταθερά για 16 εβδομάδες (4 μήνες) τον χλοοτάπητα με άζωτο.II. Poly NS-52® [Polymer Coated Sulfur Coated Urea (PCSCU)]    

Αυτή είναι η νέα αποκλειστική φόρμουλα από πολυμερισμένη επένδυση ουρίας (PCSCU). H φόρμουλα αυτή συνδυάζει την πιο εξελιγμένη ροή αζώτου με ελεγχόμενη αποδέσμευση, ενώ παράλληλα διατηρεί τον κόκκο στο σχήμα του για άριστη διανομή. H ικανότητα ροής αζώτου αυξάνει με την άνοδο θερμοκρασίας-υγρασίας.

Οι φόρμουλες MUtechTM  (Nutralene®)  και POLY NS-52® έχουν καθιερωθεί ως πρωτοπόρες έπειτα από πανεπιστημιακή δοκιμή και αποδεδειγμένη έρευνα σε ειδικά κέντρα της Αμερικής.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ένα σύγχρονο λίπασμα χλοοτάπητα γηπέδου πρέπει να είναι μικρόκοκκο και μικτό, να περιέχει κάλιο και σίδηρο για καλύτερη αντοχή και εμφάνιση του χλοοτάπητα και άζωτο βραδείας αποδέσμευσης για σταθερή και ομοιόμορφη ανάπτυξη χωρίς εξάρσεις.

KOINA ΛIΠAΣMATA*
Το άζωτο διαλύεται και ξεπλένεται γρήγορα με δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης του γκαζόν και την αποτελεσματικότητα του λιπάσματος, καθώς επίσης και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

BPAΔEIAΣ AΠOΔEΣMEYΣHΣ*
Το άζωτο αποδεσμεύεται αργά και σταθερά, δεν ξεπλένεται εύκολα αλλά προσλαμβάνεται και αξιοποιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το γκαζόν. Έτσι επιτυγχάνεται σταθερή και ομοιόμορφη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου και χωρίς προβλήματα.